Przejdź do treści

Centrum Formacji Rodziny
w Lesznie

Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego (…) Zmiany, które dokonały się w łonie prawie wszystkich współczesnych społeczeństw, wymagają tego, ażeby nie tylko rodzina, ale także społeczeństwo i Kościół podjęły wysiłek odpowiedniego przygotowania młodych do odpowiedzialności za ich własne jutro. Wiele negatywnych zjawisk, na które skarżą się dziś rodziny, wypływa z faktu, że w nowych sytuacjach młodzi nie tylko tracą z oczu właściwe widzenie hierarchii wartości, ale i z tego, że nie mając już pewnych kryteriów postępowania, nie umieją sprostać nowym trudnościom ani ich rozwiązać. Doświadczenie jednakże uczy, że młodym ludziom dobrze przygotowanym do życia rodzinnego udaje się to na ogół lepiej niż innym (…)
(Jan Paweł II „Familiaris consortio”)

Centrum Formacji Rodziny organizuje zarówno katechezy przedmałżeńskie, jak i spotkania w poradni dla narzeczonych, które są otwarte dla wszystkich chętnych, chociaż w pierwszej kolejności dla osób z Leszna i okolic.